ŠPORTOVÁ AGENTÚRA, ŠPORTOVÝ AGENT

Organizovanie všetkych športových podujatí na mieru. Zastupovanie individuálnych alebo kolektívnych športovcov, hráčov v komunikácií s potenciálnym klubom, zamestnávateľom v zahraničí. Kompletná starostlivosť o športovcov počas ich športového života ako aj po jeho skončení. Pomoc pri začlenení športovcov do bežného pracovného života po skončení športovej kariéry.


"DON'T BE THE SAME, BE BETTER"


Pokles pohybových, športových aktivít má za následok negatívne zdravotné dôsledky v každom veku. Prejavy zmien životného štýlu a pokles prirodzeného pohybu najmä u detí, mládeže, ale aj u dospelých a seniorov, má za následok vzrast obezity a častejší výskyt civilizačných chorôb. BE ACTIVE SPORTS ACADEMY sa snaží efektívne nastaviť a realizovať pohybové, športové aktivity na všetkých úrovniach života, aby sa stali pravidelnými rituálmi každého.


BE SPORTS ACTIVE


BE ACTIVE s. r. o.

SPORTS ACADEMY

SKY PARK, Čulenová
851 01 Bratislava

SPORTS  MANAGER

Mgr. Roman Hanzel

+421 902 337 393
roman@beactive.sk

© 2020 BE ɅCTIVE s. r. o. All rights reserved.